Каплун Валентина Аполінаріївна

Викладач ВНТУ

Публікації

Випускові роботи (44)

1. Самохвал Павло Тарасович Програмно-апаратний засіб для дослідження Wi-Fi мереж
2. Бондарчук Вячеслав Костянтинович Комплексна система захисту веб-додатку
3. Думчиков Станіслав Андрійович Система електронного документообігу підприємства. Частина 1. Модуль взаємодії з податковою
4. Печенюк Олександр Сергійович Засіб для захисту веб-додатку від XSS-атак
5. Жакун Геннадій Андрійович Система електронного документообігу підприємства. Частина 2. Модуль взаємодії філій
6. Панченко Богдан Дмитрович Засіб аудиту безпеки в операційній системі Android
7. Кравцев Ігор Олександрович Засіб для виявлення шкідливих програм на основі нейромереж
8. Тітов Олексій Андрійович Засіб вибору оптимальної системи захисту інформації на основі методу ієрархій
9. Грінчак Георгій Сергійович Аналіз засобів виявлення аномалій в комп`ютерній мережі на основі нейромережних технологій
10. Видайко Владислав Сергійович Програмний засіб для оцінювання рівня інформаційних ризиків
11. Заєць Віталій Ігорович Метод побудови потокового шифру
12. Салига Євгеній Сергійович Шифр на основі перестановок байтів
13. Мельничук Олег Михайлович Шифр, що зберігає формат даних
14. Дядюк Ярослав Валерійович Засіб віддаленого сканування мереж
15. Грущенко Владислав Юрійович Засіб для розподілу секрету
16. Абрамюк Олег Андрійович Метод шифрування на основі латинського квадрату
17. Ількевич Євгеній Олегович Малоресурсний засіб для гешування даних
18. Звіряка Лілія Олександрівна Модуль взаємодії з платіжною системою
19. Ціхоцький Микита Сергійович Засіб захищеного обміну повідомленнями на основі псевдонедетермінованих криптографічних перетворень. Частина 4. Модуль захищеного обміну файлами
20. Селезньов Віталій Ігорович Засіб захищеного обміну повідомленнями на основі псевдонедетермінованих криптографічних перетворень. Частина 3. Модуль автентифікації користувачів
21. Кохан Олександр Володимирович Засіб захищеного обміну повідомленнями на основі псевдонедетермінованих криптографічних перетворень. Частина 2. Модуль авторизації користувачів
22. Душко Аліна Олександрівна Засіб захищеного обміну повідомленнями на основі псевдонедетермінованих криптографічних перетворень. Частина 1. Модуль захищеного обміну миттєвими повідомленнями
23. Ясінська Яна Олександрівна Політика безпеки для медичної установи
24. Лиськов Дмитро Васильович Розробка програмного засобу для визначення тональності інформаційного повідомлення
25. Теплицький Віталій Сергійович Система підтримки роботи ситуаційного центру
26. Майстренко В`ячеслав Олегович Засіб розпізнавання відбитків пальців. Частина 3. Відновлення якості зображень
27. Лабусюк Віталій Михайлович Засіб розпізнавання відбитків пальців. Частина 2. Мікросервіс передобробки зображень
28. Дончук - Донцов Петро Ігорович Засіб розпізнавання відбитків пальців. Частина 1. Мікросервіс сегментації відбитків пальців
29. Головенько В. О. Система виявлення фейкових облікових засобів у соціальних мережах
30. Дехтяренко М. С. Метод та засіб розподілення секрету
31. Губчакевич С. А. Інтелектуальна система охоронно-тривожної сигналізації промислового об`єкту
32. Караван В. Р. Метод та засоби псевдонедетермінованого потокового шифрування
33. Бевзюк А. М. Метод і засіб завадостійкого розподілу секрету
34. Ковальов Володимир Андрійович Метод виявлення DDos-атак
35. Круговий Владислав Віталійович Система моніторингу безпеки розумного будинку
36. Кульчицький Богдан Володимирович Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення DDoS-атак
37. Мусійчук Максим Тарасович Система програмно-технічного захисту музейного виставкового експонату
38. Вітович Максим Миколайович Адаптивний метод автентифікації користувачів мобільних пристроїв
39. Новотарський Олексій Юрійович Метод пошуку шкідливого програмного забезпечення
40. Рудик Олександр Анатолійович Модель і засіб автентифікації за клавіатурним почерком з використанням штучних імунних мереж
41. Татарчук Артем Євгенович Метод криптографічного перетворення на основі нейронних мереж
42. Хомяченко Руслан Вікторович Комплексний метод забезпечення інформаційної безпеки підприємства
43. Юсуфов Руслан Юрійович Модель і засіб виявлення вразливостей у Web-додатках
44. Олійник Євген Анатолійович Метод та засіб захисту від деструктивних інформаційних впливів

Патенти (1)

1. Пат. 91403 UA, МПК G06F 9/445, G09C 1/00. Спосіб криптографічного захисту виконуваного файлу [Текст] / О. В. Дмитришин, В. А. Каплун (Україна). - № u201309948 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. - 4 с. : кресл.

Статті (18)

1. Остапенко-Боженова А. В. , Каплун В. А. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики
2. Баришев Ю. В. Метод автентифікації віддалених користувачів для мережевих сервісів [Текст] / Ю. В. Баришев, В. А. Каплун // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2014. - № 2. - С. 13-17.
3. Шкурін, В. В., Захист від дампінгу шляхом модифікації ехе-заголовка в пам`яті [Текст] / В. В. Шкурін, В. А. Каплун // Тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія», м. Вінниця, 29-31 травня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 181-182.
4. Вітюк, В. В. Один з підходів до виявлення клавіатурних шпигунів і захисту від них [Текст] / В. В. Вітюк, В. А. Каплун // Тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія», м. Вінниця, 29-31 травня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 179-180.
5. Оцінка кількості унікальних лінійних рекурентних послідовностей другого порядку [Електронний ресурс] / В. А. Лужецький, В. М. Михалевич, О. В. Михалевич, В. А. Каплун // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/267.
6. Оценка количества уникальных линейных рекуррентных последовательностей второго порядка [Электронный ресурс] / В. А. Лужецкий, В. М. Михалевич, А. В. Михалевич, В. А. Каплун // Научные труды Винницкого национального технического университета. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://trudy.vntu.edu.ua/index.php/trudy/article/view/285.
7. Лужецький, В. А. Адаптивні методи ущільнення даних на основі обчислення відхилень [Текст] / В. А. Лужецький, В. А. Каплун // Тези доповідей Третьої Міжнародної науково практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації", м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 р. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - С. 160-161.
8. Каплун, В. А. Клавіатурний почерк як засіб ідентифікації користувача в комп`ютерній системі [Текст] / В. А. Каплун, І. Слотюк // Тези доповідей Третьої Міжнародної науково практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації", м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 р. -Вінниця : ВНТУ, 2011. - С. 149-150.
9. Каплун, В. А. Використання ущільнення числових послідовностей для захисту програмного забезпечення [Текст] / В. А. Каплун, Т. М. Алєксєєва // Тези доповідей Третьої Міжнародної науково практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації", м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 р. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - С. 147-148.
10. Щільність заповнення ряду натуральних чисел членами лінійних рекурентних послідовностей другого порядку [Текст] / В. А. Лужецький, В. М. Михалевич, О. В. Михалевич, В. А. Каплун // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 4. - С. 41-45.
11. Лужецький В. А. Захист програм з використанням обчислення відхилень чисел вхідних послідовностей [Текст] / В. А. Лужецький, В. А. Каплун, Т. Алєксєєва // Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009)", м. Вінниця, 8-10 жовтня 2009 р. - Вінниця, 2009. - Ч. 1. - С. 18.
12. Лужецький В. А. Захист програмного забезпечення на основі методів ущільнення [Текст] / В. А. Лужецький, В. А. Каплун // Перша міжнародна науково-практична конференція "Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії", Харків, 18-19 листопада 2009 р. - Харків : ХНЕУ, 2009. - С. 157-159.
13. Лужецький В. А. Класифікація методів ущільнення, що базуються на обчисленні відхилень [Текст] / В. А. Лужецький, В. А. Каплун // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Транспортні системи і технології". - 2007. - Вип. 12. - С. 98-104.
14. Лужецький, В. А. Методи ущільнення наборів цілих чисел, що базуються на відхиленні від статичних характеристик [Текст] / Лужецький, В. А. Каплун, В. А. // Праці Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвяченої пам`яті професора Ю. П. Кунченка, Черкаси, 21-26 травня 2007 р. - Черкаси : ЧДТУ, 2007. - С. 182-184.
15. Лужецький В. А. Методи ущільнення числових послідовностей без урахування їх статистичних характеристик [Текст] / В. А. Лужецький, В. А. Каплун // Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті : збірник наукових праць : матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції "Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті", Вінниця, 4-5 жовтня 2007 р. - Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна", 2007. - С. 39-42.
16. Лужецький, В. А. Методи ущільнення числових послідовностей, що базуються на відхиленні від констант [Текст] / В. А. Лужецький, В. А. Каплун // Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2007)", м. Вінниця, 31 травня-2 червня 2007 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. - С. 160-161.
17. Майданюк, В. П. Шифрування даних імовірнісним методом [Текст] / В. П. Майданюк, В. А. Каплун // Інтернет-Освіта-Наука-2006 : п`ята міжнародна конференція ІОН-2006, 10-14 жовтня 2006 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - Т. 2.
18. Головченко О. М. Автоматизоване управління комп`ютерною технологією навчання операторів хімводоочистки ТЕС [Текст] / О. М. Головченко, В. А. Каплун // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 105-112.

Тези доповідей (7)

1. Борка М. Ю. Використання хмарних технологій для захисту програм [Електронний ресурс] / М. Ю. Борка, В. А. Каплун // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/3207.
2. Гайдаєнко О. М. Захист nosql бази даних в операційній системі android [Електронний ресурс] / О. М. Гайдаєнко, В. А. Каплун // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2715.
3. Каплун В. А. Використання «динамічної фуфелізації» для захисту від статичного дослідженняВ. А. Каплун // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2714.
4. Каплун В. А. Моделювання даних для здійснення ущільнення числових послідовностей [Текст] / В. А. Каплун // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 19–21 травня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 126-127.
5. Каплун В. А. Дослідження умов можливості ущільнення методами, що базуються на обчисленні відхилень [Текст] / В. А. Каплун, Т. М. Алєксєєва // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : тези доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 22-24 квітня 2009 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – С. 163-164.
6. Каплун В. А. Методи перетворення інформації для підвищення коефіцієнта ущільнення [Текст] / В. А. Каплун, О. В. Михалевич // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : тези доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 22-24 квітня 2009 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – С. 161-162.
7. Лужецький В. А. Класифікація методів ущільнення, що базуються на обчисленні відхилень [Текст] / В. А. Лужецький, В. А. Каплун // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : тези доповідей першої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 15-17 травня 2007 р. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – С. 110-111.